ÇAP Öğretim Programı (Fakülte dışı)

Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki   EK-4

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
 
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
SNF101 İlkokulda Temel Matematik Z 3 0 0 3 5
SNF103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   9 0 0 9 14
TOPLAM KREDİ   9 14
 
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
SNF102 Çevre Eğitimi Z 2 0 0 2 4
SNF104 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   18 29
 
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
SNF201 İlkokulda Drama Z 2 0 0 2 4
SNF203 Fen Bilimleri ve Laboratuvar Uygulamaları Z 0 2 0 1 3
SNF205 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Z 3 0 0 3 6
TOPLAM   9 2 0 10 19
TOPLAM KREDİ   28 48
 
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri  Z 2 0 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
SNF202 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   7 0 0 7 11
TOPLAM KREDİ   35 59
 
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi  Z 2 0 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
SNF301 Hayat Bilgisi Öğretimi Z 3 0 0 3 5
SNF303 Matematik Öğretimi I Z 3 0 0 3 4
SNF305 Fen Öğretimi Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   13 0 0 13 19
TOPLAM KREDİ   48 78
 
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
SNF302 Sosyal Bilgiler Öğretimi Z 3 0 0 3 5
SNF304 Matematik Öğretimi II Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   10 0 0 10 15
TOPLAM KREDİ   58 93
 
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBS401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
SNF401 Müzik Öğretimi Z 3 0 0 3 4
SNF403 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   10 6 0 13 22
TOPLAM KREDİ   71 115
 
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBS402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 12
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
SNF402 Karakter ve Değer Eğitimi Z 3 0 0 2 3
SNF404 Görsel Sanatlar Öğretimi Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   10 6 0 12 22
TOPLAM KREDİ   83 137
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam kredi    83 137      
  Zorunlu dersler   83 137      
  Seçmeli dersler    0 0      
  Toplam ders sayısı   33      
  Zorunlu ders sayısı   33      
  Seçmeli ders sayısı   0      
               
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.