Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz

Sınıf Öğretmenliği Programının Misyonu
Sınıf Öğretmenliği lisans programının misyonu; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, demokrasiyi benimsemiş, milli ve manevi değerlere sahip, yaşam boyu öğrenen, eleştirel düşünebilen, topluma rehberlik edebilen, sorumluluk bilinci yüksek, yenilik ve gelişmelere uyum sağlayan ve bunları destekleyen, insana ve doğaya karşı duyarlı, farklılıklarla bir arada yaşayabilen, insani ve kültürel değerlere sahip, teknoloji ile donatılmış, bilimin yol göstericiliğine inanıp bilimin gücüyle hareket eden öğretmenler yetiştirerek ülke ve toplum geleceğine sunmaktır.

Sınıf Öğretmenliği Programının Vizyonu
Sınıf öğretmen yetiştirme alanında öncü olan ve evrensel değerler ışığında bilgi üreten, öğrencilere vereceği eğitimle ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkıda bulunan, kongre, sempozyum, çalıştay, söyleşiler düzenleyerek alandaki bilimsel gelişime destek olan, proje ve eğitimlerle ilkokul eğitiminin niteliğini arttıran, sınıf öğretmeni yetiştirmede güncel gelişmeleri takip eden ve uygulamaya geçiren, donanımlı sınıf öğretmenleri yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır.

Sınıf Öğretmenliği Programının Hedefi
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı çağdaş, çok yönlü düşünen, milli ve manevi değerlere saygılı, demokratik tutum ve değerleri benimsemiş, farklılıklarla bir arada yaşayabilen, bilimin gücüyle hareket eden, iletişim becerileri gelişmiş, bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanabilen, yapıcı, yaratıcı ve üretken sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.