Lisans Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-6

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2 0 0 2 3
EMB105 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
AIIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 3
EGK105 Yabancı Dil I Z 2 0 0 2 3
EGK101 Türk Dili I Z 3 0 0 3 5
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 5
SNF101 İlkokulda Temel Matematik Z 3 0 0 3 5
SNF103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ   19 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 0 2 3
AIIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 3
EGK106 Yabancı Dil II Z 2 0 0 2 3
EGK102 Türk Dili II  Z 3 0 0 3 5
SNF102 Çevre Eğitimi Z 2 0 0 2 4
SNF104 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Z 3 0 0 3 5
SNF106 Türk Tarihi ve Kültürü Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   37 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB205 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
SNF201 İlkokulda Drama Z 2 0 0 2 4
SNF203 Fen Bilimleri ve Laboratuvar Uygulamaları Z 0 2 0 1 3
SNF205 İlkokuma ve Yazma Eğitimi Z 3 0 0 3 6
  Genel Kültür Seçmeli I S 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli I S 2 0 0 2 4
  Alan Seçmeli I S 2 0 0 2 4
TOPLAM   15 2 0 16 30
TOPLAM KREDİ   53 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB208 Öğretim İlke ve Yöntemleri  Z 2 0 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
EGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
SNF202 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Z 3 0 0 3 5
SNF204 Türkçe Öğretimi Z 3 0 0 3 5
  Genel Kültür Seçmeli II S 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli II S 2 0 0 2 4
  Alan Seçmeli II S 2 0 0 2 4
TOPLAM   17 2 0 18 30
TOPLAM KREDİ   71 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi  Z 2 0 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
SNF301 Hayat Bilgisi Öğretimi Z 3 0 0 3 5
SNF303 Matematik Öğretimi I Z 3 0 0 3 4
SNF305 Fen Öğretimi Z 3 0 0 3 4
  Genel Kültür Seçmeli III S 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli III S 2 0 0 2 4
  Alan Seçmeli III S 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ   90 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
SNF302 Sosyal Bilgiler Öğretimi Z 3 0 0 3 5
SNF304 Matematik Öğretimi II Z 3 0 0 3 4
SNF306 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Z 3 0 0 3 4
  Genel Kültür Seçmeli IV S 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli IV S 2 0 0 2 4
  Alan Seçmeli IV S 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ   109 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBS401 Öğretmenlik Uygulaması I Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
SNF401 Müzik Öğretimi Z 3 0 0 3 4
SNF403 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Z 3 0 0 3 5
  Meslek Bilgisi Seçmeli V S 2 0 0 2 4
  Alan Seçmeli V S 2 0 0 2 4
TOPLAM   14 6 0 17 30
TOPLAM KREDİ   126 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBS402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 12
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
SNF402 Karakter ve Değer eğitimi Z 3 0 0 2 3
SNF404 Görsel Sanatlar Öğretimi Z 3 0 0 3 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli V S 2 0 0 2 4
  Alan Seçmeli V S 2 0 0 2 4
TOPLAM   14 6 0 16 30
TOPLAM KREDİ   142 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam kredi    142 240      
  Zorunlu dersler   110 180      
  Seçmeli dersler    32 60      
  Toplam ders sayısı   60      
  Zorunlu ders sayısı   44      
  Zorunlu ders / Toplam kredi   77% 75%      
  Seçmeli ders sayısı   16      
  Seçmeli ders / Toplam kredi   23% 25%      
  Alan seçmeli ders sayısı   6      
  Serbest seçmeli ders sayısı   10      
               
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
SNF221 Afetler ve Afet Yönetimi S 2 0 0 2 4
SNF222 Çocuk Edebiyatı S 2 0 0 2 5
SNF223 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4
SNF224 Geleneksel Çocuk Oyunları S 2 0 0 2 4
SNF321 İlkokul Ders Kitapları İncelemesi S 2 0 0 2 4
SNF322 İlkokul Programı S 2 0 0 2 4
SNF323 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları S 2 0 0 2 4
SNF324 Kapsayıcı Dil Öğretimi S 2 0 0 2 4
SNF421 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi S 2 0 0 2 4
SNF422 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değelerlendirilmesi S 2 0 0 2 4
SNF423 Sosyal Beceri Öğretimi S 2 0 0 2 4
SNF424 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim S 2 0 0 2 4
               
               
 MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
 
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4
EMB222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 0 2 4
EMB223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4
EMB224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4
EMB225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4
EMB226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 0 2 4
EMB322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 0 2 4
EMB323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4
EMB324 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4
EMB326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4
EMB327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 0 2 4
EMB328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4
EMB423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
EMB425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4
EMB428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 0 2 4
               
               
 GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
 
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EGK221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3
EGK222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3
EGK223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3
EGK224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3
EGK225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3
EGK226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3
EGK227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3
EGK228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3
EGK229 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 0 2 3
EGK321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3
EGK322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3
EGK323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 0 2 3
EGK324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3
EGK325 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 0 2 3
EGK326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3
EGK327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3
EGK328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3
EGK329 Medya Okuryazarlığı S 2 0 0 2 3