Program Hakkında

Program Hakkında

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı çağdaş, çok yönlü düşünen, milli ve manevi değerlere saygılı, demokratik tutum ve değerleri benimsemiş, farklılıklarla bir arada yaşayabilen, bilimin gücüyle hareket eden, iletişim becerileri gelişmiş, bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanabilen, yapıcı, yaratıcı ve üretken sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı, teorik bilgi birikimini arttırmak amacıyla zorunlu alan bilgisi derslerinin yanında genel kültür derslerini ve seçmeli dersleri, mesleki becerileri geliştirecek öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, teorik bilginin gerçek hayata uyarlanmasına imkân verecek uygulama derslerini kapsamaktadır. 4 yıllık lisans eğitimi verecek olan programın dili Türkçe’dir. Lisans döneminde öğrencilerin çift anadal programları ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programından yararlanma imkânı vardır.